Efterår 2019 til forår 2020 01.08.2019  -  31.05.2020
Vejledning

Tilmeldingen til den nye sæson starter 1. juli

Fra d. 1. juli vil du på denne side kunne se alle holdene, klikke på dem og tilmelde dig. Følg da vejledningen nedenfor.
I denne pdf kan du en oversigt over alle holdene samt holdbeskrivelser

UNGDOMSMEDLEMMER (6-19 ÅR)

NYE MEDLEMMER

Er du nybegynder og ønsker du at starte i sæsonen 19-20, tilmelder du dig et af begynderholdene (inddelt efter alder). Se nærmere beskrivelser under “Ungdom, begynderhold”

Har du spillet før og ønsker at starte igen i sæsonen 19-20, tager du kontakt til ungdomsformand Anne Mette Elk (ungdom@bbk13.dk) mhp. indplacering på de(t) rigtige hold.

FORTSÆTTENDE MEDLEMMER FRA 18-19 

Er du fortsætter fra sæsonen 18-19, tilmelder du dig enten
”Ungdom, fortsættere, 1 gang/uge”,
”Ungdom, fortsættere, 2 gange/uge” eller
”Ungdom, fortsættere, 3 gange/uge”,
alt efter hvor mange ugentlige træningspas, du gerne vil have.

Alle fortsættende spillere har fået forhåndstildelt 2 ugentlige træningspas (øvede spillere dog 3). Du kan se fordelingen her 

Hvis de to tildelte træningstider i holdplanen passer dig, kan du bare tilmelde dig uden videre.

Hvis du kun vil bruge den ene af de to tildelte træningstider, tilmelder du dig under ”Ungdom, fortsættere, 1 gang/uge” og skriver i kommentarfeltet, hvilken tid du vælger. 

Hvis du har ønsker til ændringer ift. de træningspas, du er blevet sat på, (hvis du f.eks. gerne vil have flere træningspas eller hvis tiderne ikke passer dig), skriver du til Anne Mette (ungdom@bbk13.dk), som så prøver at finde en anden løsning.
Når det er blevet aftalt, hvilke hold du skal gå på, tilmelder du dig det aftalte antal træningspas.
 

BEMÆRK

  • Du skal tilmelde dig på hjemmesiden ELLER skrive til Anne Mette SENEST 1. AUGUST for at reservere de tilbudte træningstider (hvad end du tager de oprindeligt tilbudte tider eller har ønsker om ændringer). Herefter vil tider, der ikke er reserveeret, evt. blive givet til andre spillere, der ønsker at spille på det pågældende tidspunkt.
  • Selve tilmeldingen med betaling foregår her på hjemmesiden. Du kan tilmelde dig den nye sæson fra 1. juli.
  • Du kan reservere dine pladser ved at skrive til Anne Mette, men du skal stadig tilmelde dig via hjemmesiden for at betale (og dermed bliver medlem).
  • Under de tre kategorier, du kan tilmelde dig på, står der, at træningen foregår søndag morgen – dette er selvfølgelig IKKE rigtigt . Det skyldes, at vores administrationssystem ikke kan håndtere vores kontingentstruktur.


 

 


Ungdom, begyndere (BEG)
Begynderhold
 
B2: For 8-11-årige
B2x: For 7-11-årige
B3: For 11-14-årige 
 
Begyndere har som regel 1 ugentlig træningstid (på et af overnstående hold)
Skulle du have lyst til mere, er du altid velkommen til at kontakte Anne Mette (ingdom@bbk13.dk) for at høre om mulighederne for også at gå på et hold for let-øvede. 
 
Husk indendørssportssko og en fyldt drikkedunk 
Tilmeld/Læs mere - (3)

Ungdom, fortsættere (FORT)

Fortsætterhold, træning 1, 2 eller 3 gange/uge

For spillere, der har spillet en sæson eller er på tilsvarende øvet niveau.
 
Er du startet i 18-19, tilmelder du dig som fortsætter, også selvom du skal gå på begynderhold.
Skriv til Anne Mette (ungdom@bbk13.dk), hvis du er i tvivl om, hvor du skal tilmelde dig.
 
Du kommer på netop de træningspas, som holdplanen angiver, hvis intet andet er aftalt (med Anne Mette). Er du i holdplanen sat på flere end et træningspas, men ønsker kun at gå på det ene, skriver du under "Bemærkninger", hvilket af de tilbudte træningspas, du ønsker at benytte.
Ønsker du fra starten af sæsonen flere ugentlige træningspas, skal du tilmelde dig under "Ungdom, fortsættere, 2 gange/uge" eller "Ungdom. fortsættere, 3 gange/uge".
Hvis du i løbet af sæsonen ønsker at tilmelde dig flere træningspas, tilmelder du dig under "Ungdom, ekstra træningspas"
Bemærk, at tilmelding til yderligere træningspas kun kan ske efter forudgående aftale med Teis.
 
 
Tilmeld/Læs mere - (3)

Specialtræning (SPEC)
SPECIALTRÆNING
Tilmeld/Læs mere - (3)

Senior (S01)
Seniortræningen er fællestræning for turneringsspillere i alderen 18 - 40 år. 
 
Tilmeld/Læs mere - (1)

Voksne/motionister (MOT)
Tilmeld/Læs mere - (4)

Spil på ledige baner (LB)
Spil på ledige baner. For spillere med behov for større fleksibilitet er det også muligt, mod betaling af et mindre kontigent at spille på ledige baner. Et  "spil på ledige baner" medlem har alene krav på at spille på baner, der er ledige - faste banetidsspillere har altid førsteret til banerne - også selv om disse måtte møde "for sent" op, det vil sige f.eks. 10 min efter påbegyndt banetid. "Spil på ledige baner"-medlemmer skal ligeledes vige for eventuelle andre arrangementer, det være sig stævner, holdkampe eller træningsweekender mv.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Ungdom, ekstra spilletid (U1ESP)
Tilmeld/Læs mere - (1)

Individuel træning (INDIV)
Individuel træning. Gratis supplement til holdtræningen. Særligt tilbud til ungdomsspillere. Kan ikke bookes over hjemmesiden, men aftales med trænerne via sms til den træner, man ønsker at booke.  Den individuelle lektion varer ½ time. Man møder 15 min. før og varmer selv op.
Kan finde sted torsdag 19-20, fredag 16-18 eller lørdag 8-13, samt evt. på andre tidspunkter, når der er ledige baner.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Administration af træningspas (ADMTP)
Oversigt over de enkelte træningspas for letøvede og øvede.
 
Man kan ikke tilmelde sig disse træningspas direkte.
Skriv til Anne Mette (ungdom@bbk13.dk), hvis du gerne vil spille på et af disse træningspas og træf en aftale.
Derefter tilmelder du dig et af holdene
"Ungdom, fortsættere, 1 gange/uge",
"Ungdom, fortsættere, 2 gange/uge" eller
"Ungdom, fortsættere, 3 gange/uge".
 
Er du i tvivl om noget, så skriv til ungdomsformand Anne Mette Elk (ungdom@bbk13.dk) 
Tilmeld/Læs mere - (15)

Holdadministration (ADM)
Holdgruppe til brug for holdadministration. 
Det er ikke muligt at tilmelde sig under denne holdgruppe.
Vælg i stedet en af følgende:
"Ungdom, begyndere"
"Ungdom, fortsættere"
"Voksne"
"Senior" 
Tilmeld/Læs mere - (3)

Trænere, bestyrelse, udvalg mm (TBU)
Trænere, bestyrelse, udvalg mm.
Tilmeld/Læs mere - (2)
Banner